Vrijmetselaarloge La Compagnie Durable
Vrijmetselaarloge La Compagnie Durable
Logegebouw:
Stationsstraat 16
4331 JB Middelburg

Inlichtingen:
Zie "Contact"

Bijeenkomst:
Vrijdagavond 20.00 uur

(2 wekelijks)
WYSIWYG Web Builder
                Waarom bent u nog geen lid ???

Vrijmetselarij, iets voor U ? U hebt belangstelling en wil meer weten. Velen zijn u sinds de oprichting van La Compagnie Durable no 16 in 1770 al voorgegaan.

Wij gunnen het lidmaatschap aan elke man van 18 jaar en ouder en geven u graag alle gewenste informatie.


De Vrijmetselarij is een methode om door te dringen in de aloude levensvragen van herkomst, taak en bestemming, en het vinden van een wereld- en levensbeschouwing. Wij noemen dat het "zoeken naar waarheid". Er zijn geen dogma's in de Vrijmetselarij, geen leer en ook geen openbaring. Het gaat om de individuele beleving van wat er meer zou kunnen zijn tussen hemel en aarde. Niet datgene wat de natuurkundige wetten kunnen verklaren maar de oorsprong van die wetten zelf: een universele orde, een allesdrijvende kracht, de schepper. Dit begrip duiden we aan als de "Opperbouwmeester des Heelals". Het doel van de Vrijmetselarij is de mens te begeleiden op zijn persoonlijke zoektocht naar waarheid. Dit geschiedt door het aanreiken van symbolische begrippen, door het beleven van en ritus en door discussie met anderen.

De Vrijmetselarij wordt beoefend in "loges". Een loge, zoals in dit geval "La Compagnie Durable no 16", is een zelfstandige vereniging van vrijmetselaars waar twee wekelijkse bijeenkomsten plaatsvinden.

We kennen twee soorten bijeenkomsten: de Comparitie en de Open Loge. Bij de Comparitie houdt een van de leden een voordracht, waarna discussie volgt. We sluiten de avond aan de bar, waar de discussie vaak wordt voortgezet in een al dan niet lichtere toon. Een Open Loge is een rituele bijeenkomst, bijvoorbeeld voor de aanname van een nieuw lid. In de regel is na de Open Zitting een Broedermaal.  Er onstaat tijdens de bijeenkomsten een hechte band tussen de leden, die we de Broederschap noemen.
Voor leden
 
 
counter
Web Counter
Logo Vrijmetselaars 100
Logo Vrijmetselaars 100
WYSIWYG Web Builder
De Vrijmetselarij bestaat wereldwijd al 300 jaar en heeft honderdduizenden leden.