Vrijmetselaarloge La Compagnie Durable
Vrijmetselaarloge La Compagnie Durable
Logegebouw:
Stationsstraat 16
4331 JB Middelburg

Inlichtingen:
Zie "Contact"

Bijeenkomst:
Vrijdagavond 20.00 uur

(2 wekelijks)
WYSIWYG Web Builder

Kan iedereen lid worden van de Orde van Vrijmetselaren?

Het lidmaatschap staat open voor iedere vrije man van goede naam. Dat laatste wil zeggen dat zijn reputatie geen aanleiding zal geven tot discussie. Er is geen enkele beperking op grond van geloof, ras, afkomst, maatschappelijke positie of nationaliteit. Wel dient men de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Wie zijn er lid van La Compagnie Durable?

La Compagnie Durable heeft ruim 40 leden uit alle geledingen van de maatschappij en van alle leeftijden. De jongste is 25 jaar en oudste boven de 80 jaar. Ook zijn vrijwel alle geloofs-richtingen vertegenwoordigd. De pluriformiteit van La Compagnie Durable is een garantie voor een loge waarin alles aan de orde kan komen. Dit kan omdat de vrijmetselaar altijd met respect zal luisteren naar de ander zonder direct met zijn oordeel klaar te staan. Het uitgangspunt is de dialoog en niet denken vanuit het discussie en conflict.

Activiteiten

Om de week komen de leden van onze werkplaats op vrijdag bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden lezingen over gevariëerde onderwerpen gehouden (de zogenaamde comparities) of  vindt een open zitting in de tempel plaats. Gedurende deze open loge's worden o.a. nieuwe leden ingewijd maar worden ook onze hoogtijdagen gevierd. De activiteiten van de loge zijn voornamelijk intern gericht maar naast de comparities en de open zittingen zijn er ook activiteiten waarbij de partner van het logelid van harte welkom is. De partner is van harte welkom op: de informele opening van het werkjaar, jaarlijks uitstapje, Sylvester-viering met diner en nieuwjaarsbijeenkomst.

ANBI-status
Loge La Compagnie Durable no 16 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat Loge La Compagnie Durable no 16 belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften aan Loge La Compagnie Durable no 16 fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat aan Loge La Compagnie Durable no 16 is belastingvrij.

Loge La Compagnie Durable no 16 heeft door haar ANBI status een Publicatieverplichting.
Zie onderstaande link.Vrijmetselarij in Middelburg

Sinds de oprichting van de "Grand Loge" in Londen is het snel gegaan en overal in europa werden loges opgericht.  De achtbare Loge La Compagnie Durable is een van de oudste zo niet de oudste vereniging van Middelburg. Opgericht in 1770, in een tijd dat de Franse invloeden groot waren en het Frans een taal was die in bepaalde kringen gebruikelijk was. Maar La Compagnie Durable was niet de eerste Loge in Middelburg. Op 8 maart 1758 is de loge La Philantrope opgericht. Deze loge, ook wel de Franse Loge genoemd, kende als voertaal het Frans, en had voornamelijk leden uit de "Regentenklasse". De middenklasse had geen kans om daar lid te worden. Deze hebben toen besloten om zelf een Loge op te richten. La Philantrope is in 1850 opgeheven. La Compagnie Durable was de eerste echte vrijmetselaarsloge in Middelburg. De betekenis van de naam is letterlijk: “Een uitgelezen gezelschap, van nature bestendig”. Wat eenvoudiger te vertalen is als “een gezelschap dat blijft voortbestaan”.  En zo is het ook tot op de dag van vandaag. Een broederschap met eeuwigheidswaarde. De loge La Compagnie Durable is  één van de zes loges in Zeeland. Andere loges zijn te vinden in Goes, Terneuzen, Vlissingen en Zierikzee.
WYSIWYG Web Builder
Publicatieverplichting 2018 in het kader van ANBI