Lid worden

Het liidmaatschap

Het lidmaatschap van La Compagnie Durable staat open voor iedere vrije man van goede naam. Dat laatste wil zeggen dat zijn reputatie geen aanleiding zal geven tot discussie. Er is geen enkele beperking op grond van geloof, ras, afkomst, maatschappelijke positie of nationaliteit. Wel dient men de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Indien u belangstelling heeft voor de Vrijmetselarij dan kunt u dit laten weten via het contactformulier. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen voor een nadere kennismaking. Indien beide partijen aanleiding zien voor een vervolg dan volgen daarna meerdere gesprekken tussen de kandidaat en verschillende leden van de loge, met als doel elkaar beter te leren kennen en de verwachtingen over en weer te toetsen. Uiteindelijk kan dit leiden tot de inwijding van de kandidaat tot leerling vrijmetselaar. Het gehele traject neemt doorgaans enkele maanden in beslag.

Belangrijk om te vermelden dat een leerling in loge La Compagnie Durable altijd een mentor krijgt toegewezen gedurende zijn eerste jaar als vrijmetselaar. Tevens zijn er leerlinginstructies waarbij de leerling verder wegwijs wordt gemaakt in de verschillende aspecten van de Vrijmetselarij.

Als iemand toetreedt tot de loge wordt van hem wel verwacht dat hij zich actief opstelt en tijd vrijmaakt om de bijeenkomsten bij te wonen en zich de werkwijze van de Vrijmetselarij eigen te maken. Het lidmaatschap is beslist niet vrijblijvend: Vrijmetselarij kan alleen in gezamenlijkheid worden beoefend.

De kosten

De jaarlijkse contributie is per 1 januari 2023 vastgesteld op € 300,-. De kosten voor de tafelloges – die enkele keren per jaar plaatsvinden – zijn ca. € 25,- per keer. Bij inwijding wordt een éénmalig entreegeld van € 150,- gevraagd, onder meer ten behoeve van een aantal maçonnieke attributen.

Als de hoogte van de bijdrage een belemmering zou zijn voor het lidmaatschap, kan er in onderling overleg altijd een oplossing worden gevonden. Desgewenst kan vanuit de ANBI-status van de loge een jaarlijkse schenking – welke fiscaal aftrekbaar is – worden vastgelegd ter betaling van de contributie.

Velen zijn u sinds de oprichting van La Compagnie Durable in 1770 al voorgegaan. Wij geven u graag alle gewenste informatie.

Inwijding, kopergravure (1750)