Update 4 oktober 2022

Het werkjaar is geopend met een sfeervolle Open Loge ter gelegenheid hiervan, met een zeer geslaagd Broedermaal nadien. De viering van de Herfstequinox was voorzien in een veldloge in Fort Rammekens, maar moest helaas door omstandigheden worden gehouden in het logegebouw.

De komende maand een druk programma: op 7 oktober aanstaande het leerlingbouwstuk van onze ‘oudste’ leerling, we zien hier naar uit! Op 14 oktober een comparitie en op 21 oktober een rouwloge voor een zeer gewaardeerde broeder die deze zomer is afgereisd naar het Eeuwig Oosten.

De plannen voor een Open Avond krijgen langzaam gestalte, het idee is om ook andere loges in de regio hier bij te betrekken. Komende week is hier overleg over….