Over de loge

de vereniging

Loge La Compagnie Durable no. 016 is een zelfstandige vereniging onder de paraplu van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, ook wel de Nederlandse Grootloge. Zoals elke vereniging heeft zij een bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester. De vereniging is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nr. 40309722.

De loge heeft ten doel de beoefening van de reguliere Vrijmetselarij. Zij volgt daarbij de regels zoals vastgelegd in de Ordewetgeving van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. De loge streeft naar persoonlijke en levensbeschouwelijke ontwikkeling van haar leden.

Loge La Compagnie Durable is  één van de vijf vrijmetselaarsloges in Zeeland onder het Grootoosten der Nederlanden.Meer info over de overige loges kunt u vinden op de site van Vrijmetselarij Zeeland. De loge heeft een partnerloge in Frankfurt (D), loge Zur Einigkeit.

ANBI-Status

Loge La Compagnie Durable is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status betekent dat de loge belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften aan de loge fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat aan de loge is belastingvrij. Het RSIN nummer van de loge is 816534585.

In het kader van de publicatieverplichting die samenhangt met de ANBI-status zij vermeld dat de bestuurders van de vereniging vrijwilligers zijn, die voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen. Voor de overige onderdelen van de publicatieverplichting wordt verwezen naar de ANBI-info vanuit de Orde.