Over de vrijmetselarij

De Vrijmetselarij is een genootschap waarbinnen men streeft naar geestelijke verdieping. Het heeft als doel de mens zichzelf te doen kennen en om hem of haar te bewegen zich voor een betere samenleving in te zetten.

Vrijmetselaar zijn is een manier om door te dringen in de aloude levensvragen van herkomst, taak en bestemming, en het vinden van een wereld- en levensbeschouwing. Dit wordt het “zoeken naar waarheid” genoemd. Er zijn geen dogma’s in de Vrijmetselarij, geen leer en ook geen openbaring. Het gaat om de individuele beleving van wat er meer zou kunnen zijn tussen hemel en aarde. Niet datgene wat de natuurkundige wetten kunnen verklaren maar de oorsprong van die wetten zelf: een universele orde, een allesdrijvende kracht, de schepper. Dit begrip wordt aangeduid als de “Opperbouwmeester des Heelals”.

Het doel van de Vrijmetselarij is de mens te begeleiden op zijn persoonlijke zoektocht naar waarheid. Dit geschiedt door het aanreiken van symbolische begrippen, door het beleven van rituelen en door discussie met anderen.

De Vrijmetselarij wordt beoefend in “loges”. Een vrijmetselaarsloge, zoals in dit geval La Compagnie Durable, is een zelfstandige vereniging van vrijmetselaars waar wekelijkse of tweewekelijkse bijeenkomsten plaatsvinden.