Het gebouw

Na de oprichting La Compagnie Durable in 1770 vonden de logebijeenkomsten de eerste jaren plaats in logement ‘het Hof van Holland’. Dit was gelegen op de hoek van de Balans en de Bogardstraat, vlakbij het Abdijcomplex. In de loop der eeuwen is de loge daarna bijeengekomen in verschillende locaties in Middelburg, waaronder de (nog steeds bestaande) Sint Sebastiaansdoelen, de Kloveniersdoelen en de Schouwburg.

In 1969 ging een lang gekoesterde wens in vervulling en kon worden overgegaan tot de aankoop van een eigen gebouw, een woonhuis op het adres Stationsstraat 16. Dit pand – een gemeentelijk monument –  is in eigen beheer gerenoveerd en uitgebouwd. Tot op de dag van vandaag is dit gebouw in gebruik voor de logebijeenkomsten.

Het gebouw is eigendom van stichting ‘de Troffel’ welke zorg draagt voor onderhoud en beheer. De grotere ruimtes in het gebouw kunnen worden gehuurd voor bijeenkomsten, hiervoor kunt u altijd contact met ons opnemen. In onderstaande fotogalerij een aantal sfeerfoto’s van het logegebouw.