Geschiedenis

De uitgebreide geschiedenis van ‘La Compagnie Durable’ kunt u vinden op de Wikipedia pagina van onze loge.

Ontstaan

Na de oprichting van de “Grand Lodge” in Londen in 1717 ging het snel, overal in Europa werden loges opgericht.  De geschiedenis van de vrijmetselarij in Middelburg begint al halverwege de achttiende eeuw. In 1758 werd de loge La Philantrope opgericht. Deze loge, ook wel de Franse Loge genoemd, kende als voertaal het Frans, en had voornamelijk leden uit de bovenlaag van de maatschappij, de “regentenklasse”.

De middenklasse werd niet toegelaten bij La Philantrope, daarom besloot een tiental vrijmetselaars een nieuwe loge op te richten: La Compagnie Durable. De constitutiebrief van loge La Compagnie Durable is gedateerd 10 augustus 1770, de loge werd geïnstalleerd op 28 augustus 1770.

De 19e en de 20e eeuw

In de 19e eeuw speelde liefdadigheid en sociale betrokkenheid een belangrijke rol in de vrijmetselarij. La Compagnie Durable ondersteunde goede doelen zoals het blindeninstituut in Amsterdam en het armenonderwijs. Ook waren vrijmetselaars betrokken bij de oprichting van de Middelburgse Nijverheidsvereniging welke als doel had om de economie te stimuleren en werkloosheid tegen te gaan. Loge La Philantrope kreeg te maken met een sterk teruglopend ledenaantal en moest in 1850 de lichten doven.

In de 20e eeuw kreeg La Compagnie Durable zoals alle loges te maken met de Tweede Wereldoorlog. Bij het bombardement van Middelburg in mei 1940 werd de toenmalige plaats van samenkomst – de Waalse Kerk – volledig verwoest. Tijdens de Duitse bezetting kwamen de logeleden niet bij elkaar, maar vanaf november 1944 werd de draad weer opgepakt. Na een zwerftocht van een aantal jaren langs verschillende locaties werd uiteindelijk in 1969 het huidige logegebouw aangekocht.

Kenmerken

Loge La Compagnie Durable is één van de oudste verenigingen van Middelburg, zo niet de oudste. Het rangnummer van de loge is 016, dit onderstreept dat het een van de eerste loges is die in Nederland werd opgericht. De onderscheidingskleur van de loge is rozerood.

De betekenis van de naam van de loge is letterlijk “een uitgelezen gezelschap, van nature bestendig”, eenvoudiger te vertalen als “een gezelschap dat blijft voortbestaan”.  En zo is het ook tot op de dag van vandaag, een broederschap met eeuwigheidswaarde.

Draagpenning La Compagnie Durable