Update 2 oktober 2023

Het werkjaar is 8 september jongstleden weer geopend in een Open Loge met aansluitend een feestelijk broedermaal. 22 september was de eerste – zeer boeiende – comparitie van het nieuwe werkjaar, over het karakter van een man in relatie tot zijn lot. Het geplande uitje met partners wat eind september was gepland, is nog even uitgesteld tot nader datum, maar wat in het vat zit….

Komende maand wederom een comparitie met een persoonlijk bouwstuk van één van onze leden, en helaas ook een rouwloge ter herdenking van een broeder die ons een paar maanden geleden ontvallen is.