Update 6 januari 2022

Het nieuwe jaar is begonnen, helaas viert corona nog hoogtij. De viering van Winter Sint Jan heeft online plaatsgevonden, ondanks alles toch een mooie bijeenkomst.

Een drietal broeders heeft nog net voor de lockdown de tentoonstelling ‘Vrijheid en vooroordeel’ bezocht in het vrijmetselarijmuseum te Den Haag. Deze tentoonstelling gaat over de vrijmetselarij in de tweede wereldoorlog, en is zeer de moeite waard. Het notulenboek van onze loge uit de oorlogsjaren is onderdeel van deze tentoonstelling.

De arbeidstafel voor het komende seizoen is vastgesteld en gepubliceerd, uiteraard alles met het nodige voorbehoud. Als eerste staat een online comparitie gepland op 14 januari. De initieel voorziene inwijding op deze datum is voorlopig uitgesteld. We wachten de volgende persconferentie met spanning af…

Gedenksteen in VM museum