Update 3 mei 2022

De afgelopen maand is een rouwloge gehouden voor onze broeder die afgelopen februari afgereisd is naar het Eeuwig Oosten. Het was een stijlvolle en waardige bijeenkomst, die door de aanwezige familie werd gewaardeerd.

Ook werd in april de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden, waar onder meer de samenstelling van het logebestuur voor het komend arbeidsjaar is vastgesteld. Tenslotte was er de – door corona lang uitgestelde – jaarlijkse loge-excursie met partners, deze ging naar ‘Klein Rome’ (Oudenbosch) en Zundert. Een zeer geslaagd evenement, met een twintigtal deelnemers.

Komende maand een boeiende comparitie, en – alweer – een inwijding. Er arbeiden straks een drietal leerling-vrijmetselaars in onze werkplaats, de loge groeit en bloeit!

Basiliek H.H. Agatha en Barbara, Oudenbosch